ipkamery@ipkamery.sk | +421 905 494 026

NVR (network video recorder)

NVR je považované za kompletne IP kamerový nahrávací systém a je používané predovšetkým v IP kamerových systémoch. NVR nevyužíva žiaden dedikovaný hardvér pre zachytenie videa, ale využíva špeciálny softvér na dedikovanom zariadení. NVR pozostáva z počítača a špeciálneho softvéru na video manažment a nemá dedikovanú klávesnicu alebo monitor. Zariadenie záznam nielen nahráva a uchováva, ale je možné k nemu aj pristupovať a spravovať ho a to aj vzdialenie. Ide o pravý digitálny systém a nahráva digitálne obrazy alebo videá získané prostredníctvom siete na HDD alebo pamäťové zariadenie. NVR zvyčajne má graficky privetivé užívateľsky rozhranie, flexibilné nahrávanie, schopnosť prehrávania, inteligentná detekcia pohybu. Podporujú zvyčajne Windows alebo Linux prostredie.

Zariadenie záznam nielen nahráva a uchováva, ale je možné k nemu aj pristupovať a spravovať ho a to aj vzdialenie. Ide o pravý digitálny systém a nahráva digitálne obrazy alebo videá získané prostredníctvom siete na HDD alebo pamäťové zariadenie. NVR zvyčajne má graficky privetivé užívateľsky rozhranie, flexibilné nahrávanie, schopnosť prehrávania, inteligentná detekcia pohybu. Podporujú zvyčajne Windows alebo Linux prostredie.

NVR (network video recorder – sieťový videorekordér) v podstate oslobodilo kamerový systém od potreby kabeláže medzi kamerami a rekordérmi, samozrejme, v prípade, že NVR nemá integrovaný PoE switch pre napájanie kamier. Veľkou výhodou NVR oproti DVR je, bezpochyby, možnosť vzdialenej správy. V našej ponuke nájdete NVR, ktoré podporujú v súčasnosti oba najrozšírenejšieštandardy kompresie – H.264 a H.265.