IPKAMERY.SK
https://ipkamery.sk/produkt/uniview-ezstation/
Export date: Fri Feb 28 18:45:03 2020 / +0000 GMTUniview EZStation

SKU: EZStation

Product Categories: , ,

Product Page: https://ipkamery.sk/produkt/uniview-ezstation/

 

Product Description

•  Zjednotený manažment pre Uniview IP kamery, NVR, hybridné NVR, joysticky, dekódery, atď.

•  Max. 512 lokálnych kanálov a 512 cloudových kanálov; max. 64 lokálnych zariadení a 64 cloudových zariadení; pridávanie, úprava a zdieľanie cloudových zariadení

•  Efektívna správa zariadení: automatické vyhľadávanie zariadení (alebo hľadanie podľa segmentu siete); pridávanie zariadení pomocou IP adresy/názvu domény; pridávanie zariadení pomocou EZDDNS; pridávanie zariadení a skupinová úprava času

•  Rôzne funkcie:

živý náhľad: scéna, vlastné rozloženie, koridor mód, obojsmerné audio

nahrávanie: lokálne, alarmom spustené, plánovaní, sťahovanie nahrávok

prehrávanie: synchrónne/asynchrónne, okamžité, inteligentné vyhľadávanie, vyhľadávanie nahrávok podľa času/udalosti a prehrávanie nahrávok z SD karty

PTZ kontrola: preset, preset patrola, nahraná patrola, plán patroly

alarm: servisný alarm (udalosť, VCA), alarm zariadenie (online/offline, atď.), spúšťanie alarmu (živý náhľad, atď.), správa histórie alarmov a alarmov v reálnom čase

počítanie ľudí: štatistika vstupov/odchodov/vstupov a odchodov, export denných/týždenných/mesačných/ročných reportov

e-mapa: "horúce" miesta, "horúce" zóny, orlie oko a mapa alarmov

video stena: živý náhľad, zobrazenie sekvencií a prehrávanie na video stene, alarm na video stenu, otvorenie okna/okien jedným klikom, viac okien pre 1 dekodovací kanál, uloženie a zmena scény, atď.

Product Attributes

 • Podporované zariadenia: Max. 512 lokálnych kanálov a 512 cloudových kanálov Max. 64 lokálnych zariadení a 64 cloudových zariadení
 • Funkcie správy zariadení: Vyhľadávanie zariadení (automatické, špecifikovanie sieť. segmentu) Pridanie zariadenia podľa IP adresy/názvu domény/EZDDNS Správa cloudových zariadení (pridávanie, úprava, vymazanie a zdieľanie) Skupiny zariadení, zobrazenie stavu zariadenia, reštartovanie zariadenia Vzdialená konfigurácia (parametre obrazu, kódovania, OSD) Podpora fisheye kamier
 • Rozloženie obrazu: 1/4/5/6/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64 rozdelené zobrazenie 1/4/9/16/25 predvolený náhľad a upravený náhľad 3 prídané obrazy
 • PTZ kontrola: Pan, tilt, zoom, PTZ skratka, zaostrenie, preset, patrola, 3D polohovanie, IR kontrola, kontrola stierania, teplotná kontrola, odstraňovanie snehu Pozn.: aktuálne funkcie sa môžu líšiť v závislosti od schopností zariadenia.
 • Funkcie živého náhľadu: Zobrazenie skupín, sekvencií, snapshot, digitálny zoom, okamžité prehrávanie, lokálne nahrávanie, predvolený a upravený náhľad, úprava streamu, koridor mód, audio, obojsmerné audio a manuálny alarm
 • Nahrávanie: Prehrávanie nahrávok z NVR a SD karty 16-kan. asynchrónne/16-kan. synchrónne prehrávanie Zobrazenie stavu nahrávky v kalendári Nahrávanie vo formáte .ts, .mp4
 • Funkcie prehrávania: Lokálne nahrávanie, plánované nahrávanie, nahrávanie spustené alarmom, vyhľadávanie nahrávok podľa času/typu nahrávky, stiahnutie nahrávky, snapshot, digitálny zoom, -16x~16x rýchlosť dopredu a dozadu, audio, okamžité prehrávanie, prehrávanie lokálnych nahrávok, inteligentné prehrávanie, prehrávanie po obrázkoch, prehrávanie po snímkoch, prehrávanie v predvolenom/upravenom náhľade
 • Typ alarmu: Viacnásobný typ alarmov, vrátane alarmov zariadení a VCA alarmov
 • Spúšťanie alarmu: Živý náhľad, nahrávanie, email, preset, zvuk, atď. Spustenie inej IP kamery
 • Alarmové záznamy: Zobrazenie info a potvrdení o alarme v reálnom čase a Zobrazenie histórie alarmov/potvrdení/vyhľadávaní
 • Formát e-mapy: png/jpeg/bmp
 • Funkcie e-mapy: "Horúce" miesta, "horúce" zóny, priblíženie a vzdialenie na mape, orlie oko
 • Správa užívateľov: Pridávanie, úprava a vymazanie uživateľa, vyhľadávanie uživateľov
 • Uživateľský stupeň: Super administrátor, administrátor, operátor
 • Užívateľské info: Užívateľské meno, heslo, stupeň, oprávnenia Rôzne predvolené oprávnenia pre rôzny typ užívateľského stupňa Priraditeľné oprávnenie(a) pre každú IP kameru
 • Systémová konfigurácia audio a video: Konfigurácia režimu spracovania videa, režimu rozbrazenia, protokolu prenosu streamu Zapnutie skratiek pre PTZ kontrolu, VCA pravidlo, režim GPU Konfigurácia snapshot režimu, uloženie cesty k obrázku Konfigurácia formátu a uloženie cesty k lokálnym stiahnutým nahrávkam
 • Systém: Zapnutie automatického prihlásenia do EZStation/Windowsu Nastavenie periódy uchovávania operačných/alarmových záznamov Import a export konfigurácie
 • Prevádzka: Nastavenie trvania alarmu, čas začiatku a konca alarmu nahrávania Zapnutie automatickej synchronizácie času, nastavenie intervalu synchronizácie Konfigurácia SMTP servera a e-mailových adries používaných pre posielanie/prijímanie e-mailov
 • Systémové požiadavky - EZStation 3.0 64-bit: Operačný systém: Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 (64-bit) CPU: Intel Core i5 3.1 GHz vyšší Pamäť: 4GB alebo viac
 • Systémové požiadavky - EZStation 3.0 32-bit: Operačný systém: Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 (32-bit alebo 64-bit) CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz alebo vyšší (odporúčané 4 jadrá, 3.0 GHz) Pamäť: 4GB alebo viac
 • Systémové požiadavky - EZStation 3.0 Mac: Operačný systém: MacOS 10.11 alebo vyšší CPU: Intel Core i5 3.1 GHz alebo vyšší Pamäť: 4GB alebo viac

 

Product added date: 2019-04-29 14:35:38
Product modified date: 2019-04-30 15:08:41

Export date: Fri Feb 28 18:45:03 2020 / +0000 GMT
Product data have been exported from IPKAMERY.SK [ https://ipkamery.sk ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.