ipkamery@ipkamery.sk | +421 905 494 026

Uniview EZStation

Ceny dostupné len pre partnerov
Skladom Doprava od 3€
Kód produktu: EZStation
Výrobca: Uniview
FacebookTwitterGoogle PlusEmail
   

Vlastnosti

Podporované zariadenia

Max. 512 lokálnych kanálov a 512 cloudových kanálov
Max. 64 lokálnych zariadení a 64 cloudových zariadení

Funkcie správy zariadení

Vyhľadávanie zariadení (automatické, špecifikovanie sieť. segmentu)
Pridanie zariadenia podľa IP adresy/názvu domény/EZDDNS
Správa cloudových zariadení (pridávanie, úprava, vymazanie a zdieľanie)
Skupiny zariadení, zobrazenie stavu zariadenia, reštartovanie zariadenia
Vzdialená konfigurácia (parametre obrazu, kódovania, OSD)
Podpora fisheye kamier

Rozloženie obrazu

1/4/5/6/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64 rozdelené zobrazenie
1/4/9/16/25 predvolený náhľad a upravený náhľad
3 prídané obrazy

PTZ kontrola

Pan, tilt, zoom, PTZ skratka, zaostrenie, preset, patrola, 3D polohovanie, IR kontrola, kontrola stierania, teplotná kontrola, odstraňovanie snehu

Pozn.: aktuálne funkcie sa môžu líšiť v závislosti od schopností zariadenia.

Funkcie živého náhľadu

Zobrazenie skupín, sekvencií, snapshot, digitálny zoom, okamžité prehrávanie, lokálne nahrávanie, predvolený a upravený náhľad, úprava streamu, koridor mód, audio, obojsmerné audio a manuálny alarm

Nahrávanie

Prehrávanie nahrávok z NVR a SD karty
16-kan. asynchrónne/16-kan. synchrónne prehrávanie
Zobrazenie stavu nahrávky v kalendári
Nahrávanie vo formáte .ts, .mp4

Funkcie prehrávania

Lokálne nahrávanie, plánované nahrávanie, nahrávanie spustené alarmom, vyhľadávanie nahrávok podľa času/typu nahrávky, stiahnutie nahrávky, snapshot, digitálny zoom, -16x~16x rýchlosť dopredu a dozadu, audio, okamžité prehrávanie, prehrávanie lokálnych nahrávok, inteligentné prehrávanie, prehrávanie po obrázkoch, prehrávanie po snímkoch, prehrávanie v predvolenom/upravenom náhľade

Typ alarmu

Viacnásobný typ alarmov, vrátane alarmov zariadení a VCA alarmov

Spúšťanie alarmu

Živý náhľad, nahrávanie, email, preset, zvuk, atď.
Spustenie inej IP kamery

Alarmové záznamy

Zobrazenie info a potvrdení o alarme v reálnom čase a
Zobrazenie histórie alarmov/potvrdení/vyhľadávaní

Formát e-mapy

png/jpeg/bmp

Funkcie e-mapy

“Horúce” miesta, “horúce” zóny, priblíženie a vzdialenie na mape, orlie oko

Správa užívateľov

Pridávanie, úprava a vymazanie uživateľa, vyhľadávanie uživateľov

Uživateľský stupeň

Super administrátor, administrátor, operátor

Užívateľské info

Užívateľské meno, heslo, stupeň, oprávnenia
Rôzne predvolené oprávnenia pre rôzny typ užívateľského stupňa
Priraditeľné oprávnenie(a) pre každú IP kameru

Systémová konfigurácia audio a video

Konfigurácia režimu spracovania videa, režimu rozbrazenia, protokolu prenosu streamu
Zapnutie skratiek pre PTZ kontrolu, VCA pravidlo, režim GPU
Konfigurácia snapshot režimu, uloženie cesty k obrázku
Konfigurácia formátu a uloženie cesty k lokálnym stiahnutým nahrávkam

Systém

Zapnutie automatického prihlásenia do EZStation/Windowsu
Nastavenie periódy uchovávania operačných/alarmových záznamov
Import a export konfigurácie

Prevádzka

Nastavenie trvania alarmu, čas začiatku a konca alarmu nahrávania
Zapnutie automatickej synchronizácie času, nastavenie intervalu synchronizácie
Konfigurácia SMTP servera a e-mailových adries používaných pre posielanie/prijímanie e-mailov

Systémové požiadavky - EZStation 3.0 64-bit

Operačný systém: Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel Core i5 3.1 GHz vyšší
Pamäť: 4GB alebo viac

Systémové požiadavky - EZStation 3.0 32-bit

Operačný systém: Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 (32-bit alebo 64-bit)
CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz alebo vyšší (odporúčané 4 jadrá, 3.0 GHz)
Pamäť: 4GB alebo viac

Systémové požiadavky - EZStation 3.0 Mac

Operačný systém: MacOS 10.11 alebo vyšší
CPU: Intel Core i5 3.1 GHz alebo vyšší
Pamäť: 4GB alebo viac

Popis

•  Zjednotený manažment pre Uniview IP kamery, NVR, hybridné NVR, joysticky, dekódery, atď.

•  Max. 512 lokálnych kanálov a 512 cloudových kanálov; max. 64 lokálnych zariadení a 64 cloudových zariadení; pridávanie, úprava a zdieľanie cloudových zariadení

•  Efektívna správa zariadení: automatické vyhľadávanie zariadení (alebo hľadanie podľa segmentu siete); pridávanie zariadení pomocou IP adresy/názvu domény; pridávanie zariadení pomocou EZDDNS; pridávanie zariadení a skupinová úprava času

•  Rôzne funkcie:

–  živý náhľad: scéna, vlastné rozloženie, koridor mód, obojsmerné audio

–  nahrávanie: lokálne, alarmom spustené, plánovaní, sťahovanie nahrávok

–  prehrávanie: synchrónne/asynchrónne, okamžité, inteligentné vyhľadávanie, vyhľadávanie nahrávok podľa času/udalosti a prehrávanie nahrávok z SD karty

–  PTZ kontrola: preset, preset patrola, nahraná patrola, plán patroly

–  alarm: servisný alarm (udalosť, VCA), alarm zariadenie (online/offline, atď.), spúšťanie alarmu (živý náhľad, atď.), správa histórie alarmov a alarmov v reálnom čase

–  počítanie ľudí: štatistika vstupov/odchodov/vstupov a odchodov, export denných/týždenných/mesačných/ročných reportov

–  e-mapa: “horúce” miesta, “horúce” zóny, orlie oko a mapa alarmov

–  video stena: živý náhľad, zobrazenie sekvencií a prehrávanie na video stene, alarm na video stenu, otvorenie okna/okien jedným klikom, viac okien pre 1 dekodovací kanál, uloženie a zmena scény, atď.