ipkamery@ipkamery.sk | +421 905 494 026

predajcovia

Zoznam autorizovaných partnerov

Naši profesionálni predajcovia dodajú, namontujú a oservisujú akýkoľvek tovar uvedený na webe www.ipkamery.sk

kamerové systémy zabezpečovacie systémy prístupové systémy predaj a montáž montáž káblových rozvodov
 • DITIS, a.s.

  Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

  www.ditis.sk+421 41 270 34 34

 • VJ control, s.r.o.

  Jánošíkova 264, 010 01 Žilina

  www.vj-control.com+421 948 275 271

 • IT Life s.r.o.

  Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová

  www.itlife.sk+421 905 915 711

 • 111, s.r.o.

  Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina

  www.inteligentnedomy.eu

 • ACTROS, s.r.o.

  Pribinova 64/8360, 010 01 Žilina

  www.actros.sk+421 905 621 714

 • bHcomp s. r. o.

  Veľké Zalužice 40, Zalužice 072 34

 • INTERMEDIA spol. s r.o.

  Lichardova 42, 010 01 Žilina

 • LUMINT, s.r.o.

  Skalská Nová Ves 214, 913 31 Skalka nad Váhom

  www.lumint.sk+421 944 286 393

 • F.A.T., s.r.o.

  Ul. Mieru 2018/18, 974 06 Banská Bystrica - Šalková

  www.fat.sk+421 917 549 134

 • Jozef Machava - ELEKTROSERVIS

  Cinobaňa 304, 985 22 Cinobaňa

  +421 907 805 139

 • HMZ Rádiokomunikácie s.r.o.

  Rajecká 17, 010 01 Žilina

  www.hmz.sk+421 41 5643 750

 • IBEON, s.r.o.

  Sládkovičova 726/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou

  www.ibeon.sk+421 908 232 025

 • TDO s.r.o.

  Seberíniho 12, 821 03 Bratislava

 • TELEFAX s.r.o.

  Hečkova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  www.tfc.sk+421 905 713 456