ipkamery@ipkamery.sk | +421 905 494 026

kontakt

 • TYGOR TRADE, s.r.o.
 • Zámocká 3
 • 811 01 Bratislava
 • Po-Pi: 8.30-17.00
 • IČO: 46565566
 • DIČ: 2023469217
 • Č. ú.: 4025000806/7500
 • IBAN: SK69 7500 0000 0040 2500 0806
 • Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
 • Prievozská 32
 • P.O. Box 5
 • 820 07 Bratislava 27
 • Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
  fax č. 02/58272 170